آخرین وضعیت کنعانی‌زادگان در پرسپولیس

محمدحسین کنعانی زادگان از قطر پیشنهاد دارد و گفته می شود در انتهای فصل از پرسپولیس جدا خواهد شد.

ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه آیا محمدحسین کنعانی زادگان با باشگاه قطری قرارداد بسته گفت: قرارداد ۶ بازیکن ما در پایان فصل به اتمام می‌رسد. از بازیکنان به شکل شفاهی و مکتوب  درخواست کردیم در باشگاه حضور پیدا کنند و تمام سعی مان را انجام می‌دهیم که بازیکنانمان حفظ شود. هیچ یک از بازیکنان اعلام نکرده که با باشگاه دیگری قرارداد بسته است. منتظر کاهش فشردگی مسابقات هستیم. اطلاعی از وضعیت کنعانی زادگان اطلاعاتی نداریم. خود بازیکن هم تاکنون چیزی به ما اعلام نکرده است.