آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما …

عباس آخوندی در پاسخ به نصراله پژمانفر نوشت: احترام لباس شما واجب است. لیکن چه توان کرد که شما خودتان احترام این لباس را نگاه نمی‌دارید و با خلاف‌گویی مستمر خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهر سازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود در پاسخ به نصراله پژمانفر نوشت: در ارتباط با مطلبی که در باره مسکن مهر توییت کرده‌اید توجه شما را به گزارش رسمی کمیسیون اصل ۹۰ در همین باره که در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد جلب می‌کنم. آن گزارش را بخوانید تا معلوم شود تا چه حد با جدیت اینجانب و همکارانم در وزارت‌خانه ایفای تعهدات به مردم را پی گرفتیم و تا چه حد بسیار جدی‌تر از دولتی که برای آن گریبان چاک می‌کنید تامین رفاه مردم در حد مقدورات را تامین کردیم.

هم‌چنین به گزارش‌های مرکز آمار مسکن مهر وزارت راه وشهرسازی توجه فرمایید تا معلوم شود که بیش از ۶۰% واحدهای مسکونی از واحدهای واگذار شده در دوره اینجانب بوده‌است. افزون بر آن‌ها ۲۷۰۰۰۰ واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده بود که به دلیل عدم فراهم بودن خدمات زیربنایی تحویل مردم نشد. هم چنین به جدول احداث خدمات روبنایی توجه کنید تا برای شما معلوم شود که ۸۹% واحدهای آموزشی، ۷۸% مساجد، ۹۰% کلانتری‌ها و ۱۰۰% واحدهای بهداشتی در دوره اینجانب شروع و یا تکمیل شده و در اختیار ساکنان مسکن مهر گذاشته شده است. کدام آموزه‌ی دینی به شما اجازه این حد از بی‌انصافی و دروغ‌پردازی را می‌دهد؟

افزون‌براین، شما که خوب می‌دانید که توقف تامین اعتبار مسکن و توقف این طرح در مجلس نهم که شما عضوی از آن بودید و طی بند ۵-۲ قانون بودجه ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۱ متوقف کرد. شما در آن بودجه مقرر کردید که “استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است”. فارغ از درستی و یا اشتباه بودن این تصمیم، در موضوع مورد بحث، شما که می‌دانستید تمام اعتبارات مسکن مهر از محل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک مسکن تامین می‌شد و با تصویب این بند در عمل مسکن مهر متوقف می‌گردد. با این وجود این بند را تصویب کردید. و اکنون ریاکارانه، دیگران را سرزنش می‌کنید. چرا دروغ می‌گویید؟

در پایان باز توجه شما را به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ جلب می‌کنم تا بفهمید که دوستان شما با اعتماد مردم چه کردند و چه بلایی بر سر پس‌اندازهای اندک مردمی که با هزاران خون دل جمع‌آوری کرده‌بودند و در اختیار دولت محبوب شما قرار داده‌بودند، آوردند. من اگر انتقاد می‌کنم ناظر بر این است که این رفتار غیرصادقانه با مردم شایسته این ملت نبود. من به اقدامات گمراه‌کننده‌ی شما انتقاد می‌کنم.

در باره سامانه املاک و مسکن جداگانه پاسخ خواهم داد.

آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما ...

آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما ...

آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما ...

آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما ...

آخوندی به نماینده جبهه پایداری: خود را شهره به دروغ‌گویی می‌کنید /احترام لباس شما واجب است اما ...