آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن اسپایکوژن در ایران

فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کرونای ایرانی-استرالیایی اسپایکوژن امروز با مشارکت ۱۷ هزار نفر آغاز شد.

فارس نوشت: فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کرونای ایرانی-استرالیایی اسپایکوژن امروز با مشارکت ۱۷ هزار نفر آغاز شد.

فاز سوم مطالعات بالینی واکسن اسپای کوژن امروز آغاز شد. در این فاز ۱۷ هزار نفر ازداوطلبان تحت کارآزمایی بالینی در مرحله سوم این واکسن قرار خواهند گرفت.

پیام طبرسی، استاد بیماری‌های عفونی و محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی ـ استرالیایی اسپایکوژن درباره آخرین وضعیت این واکسن، اظهار داشت: طراحی و مطالعه فاز یک این واکسن در استرالیا آغاز شد و تاییدیه لازم را دریافت کرد.

وی ادامه داد: در ایران نیز شرکت سینا ژن روند تولید این واکسن را در دست دارد و فاز دوم کارآزمایی بالینی این واکسن در دو ماه گذشته شروع و به اتمام رسید و تاییدیه کمیته اخلاق وزارت بهداشت را دریافت کرد.

طبرسی با بیان اینکه از امروز فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن آغاز خواهد شد یادآور شد: در این مرحله ۱۷ هزار نفر شرکت می‌کنند و ظرف یکی دوم ماه آینده فاز سوم کارآزمایی بالینی نیز به پایان می‌رسد.

محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی ـ استرالیایی اسپایکوژن با بیان اینکه در فاز دوم کارآزمایی بالینی ۴۰۰ نفر از افراد واکسن و واکسن‌نما دریافت کردند، گفت: سطح آنتی بادی واکسن خوب بود ضمن اینکه ۷۰ درصد آنتی‌بادی در این افراد ایجاد شده و ایمنی سلولی در آنها تحریک شد.

وی با بیان اینکه عوارض خاصی در ۴۰۰ نفر یادشده دیده نشد، خاطرنشان کرد: اکنون  ویروس دلتا بسیار قوی است و بسیاری از واکسن‌ها بر این ویروس اثرگذار نبودند.