آغاز واکسیناسیون ۳۰۰ هزار نفر اتباع افغانستانی در مشهد

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون کرونای ۳۰۰ هزار تبعه خارجی دارای پرونده سلامت زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی در حال انجام است.

ایرنا نوشت: قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون کرونای ۳۰۰ هزار تبعه خارجی دارای پرونده سلامت زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی در حال انجام است.

دکتر سید کاظم فرهمند روز پنجشنبه افزود: واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان رضوی آغاز شده و در مرحله اول آن دسته از اتباع خارجی که در مراکز بهداشت پرونده سلامت دارند، واکسن دریافت می کنند.
وی ادامه داد: اتباع خارجی با توجه به زمانبندی رده‌های سنی که اکنون ۷۵ و ۸۰ سال به بالاست، واکسن دریافت می کنند.

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برنامه واکسیناسیون سایر اتباع خارجی در خراسان رضوی هم که پرونده سلامت ندارند، اعلام خواهد شد.

وی افزود: واکسیناسیون اتباع خارجی بر اساس زمانبندی سند ملی واکسیناسیون وزارت بهداشت، درمان و آموزس پزشکی و با هدف ایمنی این جمعیت و پیشگیری از انتقال ویروس جهش یافته کرونا انجام می شود.
‌خراسان رضوی با ۳۵۰ هزار جمعیت پناهنده و مهاجر خارجی دومین استان کشور از این نظر به شمار می رود.
بیشتر مهاجران خارجی و پناهنده در خراسان رضوی تبعه افعانستان هستند.