آیا تصویب طرح صیانت موجب اعتراضات مردم می‌شود؟/انتقاد یک چهره اصولگرا از مجلس یازدهم: مجلس واقع بین نیست!

ناصر ایمانی از چهره های سیاسی اصولگرا بر این باور است که نمایندگان مجالس جامعه را آنطور که می‌خواهند می‌بینند نه آنطور که هست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ناصر ایمانی از چهره های سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که در مورد طرح صیانت، آیا از نگاه شما موجب برانگیختن اعتراضاتی از سوی جامعه و مردم نمی‌شود و یا در مورد طرحی مانند اموال مسئولان، بارها در مجالس قبلی این طرح نتوانسته به سرانجامی برسد و موفق نبودند، نگاه مجلس یازدهم به این طرح چگونه است؟ گفت: در مورد طرح صیانت و طرح‌هایی مانند این، یکی از ایراداتی که این مجلس دارد این است که فکر می کنم فضای ذهنی حاکم بر عموم مردم جامعه از نمایندگان، تا حدودی فاصله دارد.

او افزود: دلیل دیگر این است که به نظر می رسد نمایندگان، آن طور که می خواهند جامعه را می بینند نه آن طور که هست، یعنی به عنوان مثال تمایل دارند جامعه این گونه باشد بنابراین همه چیز را آن گونه می بینند و طرح‌هایی که می دهند در همین راستا است و این هم یکی از نقاط ضعف مجلس است که واقع بینی نسبت به جامعه ندارند. ممکن است واقعیت‌ها در یک مواقعی به گونه‌ای باشد که نمایندگان، چندان که باید، آن را نپسندند و این بحث دیگری است ولی بالاخره یک واقعیت است، به نظر من این نقطه ضعف اصلی طرح‌هایی مانند طرح صیانت است.