آیا دو پیام استراتژیک سخنان رهبری در روز اربعین شنیده می‌شود؟

رهبری معظم در روز اربعین، دانشجویان را به استفاده گسترده از فضای مجازی تشویق کردند و آن را جهاد دانستند؛
سید محمدعلی ابطحی

رهبری معظم در روز اربعین، دانشجویان را به استفاده گسترده از فضای مجازی تشویق کردند و آن را جهاد دانستند؛

این پیام در تقابل با کسانی است که خواستار بسته شدن و منع  کردن و به عبارت آشنای این روزها، صیانت از فضای مجازی هستند. وقتی ایشان می خواهند در فضای مجازی با بیان نظرات  انقلابی جهاد صورت بگیرد، یعنی فضای مجازی باید باشد که بتوانند هواداران انقلاب اسلامی در آن مجاهده  کنند. آیا این پیام را صیانت نویسان خواهند گرفت؟

نکته مهم دیگر، اصرار بر منطقی واخلاقی حرف زدن بود. هرکسی  که پیامها و ادبیات و کامنت های کسانی که خود را جریان  انقلابی می نامند و یا  لشکر سایبری هستند، دیده باشد می  داند معمولا از مرزهای اخلاقی عبور می کنند و فحش هایی  می دهند که شنیدنش ااز اراذل خیابانی هم بعید است.

تاکید موکد بر پرهیز از فحاشی و بی اخلاقی به دلیل  آن است  که پیام ها را مشمئز کننده می کند. آیا این پیام رهبری  هم توسط مخاطبان دریافت خواهد شد؟