ابراز نگرانی ابطحی از حمله کیهان به تیم مذاکره کننده

محمدعلی ابطحی در حمایت از تیم مذاکره کننده برجامی ایران از حمله کیهان به این تیم انتقاد کرد.

تابناک نوشت: محمدعلی ابطحی در حمایت از تیم مذاکره کننده برجامی ایران از حمله کیهان به این تیم انتقاد کرد.

محمدعلی ابطحی فعال سیاسی نوشته است:مجموعه کوچک، افراطی و تندرو میخواهد این دولت را هم گروگان بگیرد. مردم را بیش از ۲۰سال است گروگان گرفته‌اند. مطالبی که این‌ها امروز علیه مذاکره‌کنندگان منتشر کردند، نگران کننده‌ست.