اتفاقی جنجالی/ تاج را در AFC دور زدند!

زیردستی های تاج و البته کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا او را به طور کامل دور زدند.

ظاهرا مهدی تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا قدرتی ندارد و حضور او در جلسات مهم به نوعی فرمالیته است. رئیس سابق فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته فوتبال ساحلی و فوتسال آسیا هم به حساب می آید ولی همین کمیته به تازگی با دور زدن مهدی تاج به او ثابت کرده عملا قدرتی ندارد! ولی ماجرا از چه قرار است؟

برای انتخاب تیم های صعود کننده به جام جهانی روسیه، دو گزینه در کمیته فوتبال ساحلی مطرح می شود؛ ابتدا عملکرد تیم ها در آخرین مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۹ که تاج به قول خودش آن را رد می کند. دومین گزینه عملکرد تیم ها در مجموع سه مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵،۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ بود. تاج در تماس با مسئولان فدراسیون ادعا می کند که به عنوان رئیس گزینه دوم را تثبیت کرده است. این در حالی است که وقتی تیم های صعود کننده معرفی می شود، دقیقا همان تیم هایی به جام جهانی می روند که طبق گزینه اول صعودشان قطعی بوده است؛ یعنی ژاپن، امارات و عمان! ظاهرا زیردستی های تاج و البته کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا او را به طور کامل دور زدند و او حتی بعد از اعلام تیم های صعود کننده متوجه این موضوع نشده است!

امروز پریا شهریاری رئیس کمیته فوتبال ساحلی هم در واکنش به دور زدن تاج گفت: «این ابهامی است که برای همه ما وجود دارد!»