اختیارات گسترده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت از کجا آمد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به جایگاه قانونی هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی گفت: مقام معظم رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به اعضای هیئت عالی نظارت که شامل ۱۵ نفر است، واگذار کرده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به جایگاه قانونی هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی گفت: مقام معظم رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به اعضای هیئت عالی نظارت که شامل ۱۵ نفر است، واگذار کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد توکلی خاطرنشان کرد: وظایف هیئت عالی نظارت مجمع، از سوی رهبر انقلاب تفویض شده است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب، بر اجرای سیاست های کلی نظام که با مشورت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین و ابلاغ فرموده اند، نظارت می نمایند.

توکلی افزود: اعضای هیئت عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آنها با سیاست های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و در صورتی که مغایر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان می رسانند.