استاندارد دوگانه شورای نگهبان درقبال فرزندان لاریجانی ، محسن رضایی و زاکانی

انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی و پاسخ وی به این نهاد ، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است و از جمله ،چند کاربران توئیتر ، استاندارد دوگانه شورای نگهبان درقبال فرزندان لاریجانی ، محسن رضایی و زاکانی را مورد انتقاد قرار داده اندو

انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی و پاسخ وی به این نهاد ، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است و از جمله ،چند کاربران توئیتر ، استاندارد دوگانه شورای نگهبان درقبال فرزندان لاریجانی ، محسن رضایی و زاکانی را مورد انتقاد قرار داده اند.

به گزارش خبر آنلاین ، یک کاربر توئیتر نوشت : از نظر شورای نگهبان فرزند لاریجانی چون سفر خارجی برای ادامه تحصیل داشته در صلاحیتش نقش داشته ولی پسر محسن رضایی که پناهنده شده بود نقشی در صلاحیتش نداشت:)))

کاربر دیگری در پایین این توئیت نوشت : یا دختر زاکانی!