استقلال بدون مجیدی به عربستان می رود

ویزای فرزاد مجیدی برای سفر به عربستان صادر نشد.

فرزاد مجیدی کمک سرپرست و مدیراجرایی استقلال یکی از افرادی بود که ویزایش برای سفر به عربستان نرسیده بود. برادر سرمربی استقلال با این حال امروز به فرودگاه مهرآباد رفت تا شاید با رسیدن ویزایش به جده برود اما این مشکل حل نشد.

با وجود تلاش های مسئولان بین الملل باشگاه استقلال اما ویزای فرزاد مجیدی به دست آنها نرسید تا مدیراجرایی آبی پوشان از سفر به عربستان بازبماند.

مسئولان استقلال طی روز های آینده ویزای مجیدی را دریافت خواهند کرد تا کمک سرپرست و مدیراجرایی استقلالی ها نیز بتواند با تاخیر به اردوی تیمش اضافه شود و کارش را دنبال کند.