اسحاق جهانگیری در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام کرد

معاون اول حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد .

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وارد ساختمان وزارت کشور شد و برای دومین در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

او از کاندیداهای اجماعی جبهه اصلاحات ایران و مورد حمایت حزب کارگزاران است.