اظهارات جالب توجه وزیر اقتصاد درباره بهبود اوضاع/ بذر تلاش‌های ۴ماه گذشته یک‌یک در حال به بار نشستن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بذر تلاش‌های ۴ماه گذشته یک‌یک درحال به بار نشستن است و در روزهای آینده ادامه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بذر تلاش‌های ۴ماه گذشته یک‌یک درحال به بار نشستن است و در روزهای آینده ادامه دارد.

سید احسان خاندوزی در توئیتی نوشت: امروز را با اولین حراج الکترونیک اموال تملیکی آغاز کردیم و با نخستین تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن و… ادامه دادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به لطف الهی بذر تلاشهای ۴ماه گذشته یک‌یک درحال به بار نشستن است و در روزهای آینده ادامه دارد.

اظهارات جالب توجه وزیر اقتصاد درباره بهبود اوضاع/ بذر تلاش‌های ۴ماه گذشته یک‌یک در حال به بار نشستن است