اعلام کف قیمتی دلار/صرافان دلار را چند می‌خرند؟

قیمت دلار برای چندمین روز متوالی نوسانی بسیار محدود را در بازار آزاد تجربه کرده اما در صرافی‌های بانکی بی تغییر مانده است.

قیمت دلار برای چندمین روز متوالی نوسانی بسیار محدود را در بازار آزاد تجربه کرده اما در صرافی‌های بانکی بی تغییر مانده است.

دیروز قیمت دلار در دومین روز هفته در صرافی‌های بانکی در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت ماند. در پایان معاملات نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت۲۷ هزار و۴۰۱ تومان ارسید.نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ۲۶ هزار و ۸۵۸تومان گزارش شد. کف مقاومتی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۷هزار تومان اعلام شده است.به این ترتیب کف مقاومتی ۲۷هزار تومان و سقف مقاومتی ۲۷ هزار و هشتصد تومان گزارش شد.

بر اساس این گزارش ، قیمت فروش هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۳۰ و ۴۷۴ تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ۲۹ هزار و ۸۷۱ تومان گزارش شد.

در بازار آزاد اما قیمت دلار بین ۲۹ هزار و تا ٢٩ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.