افتخاری از پرسپولیسی بودن وزیر خبر داد

مدیرعامل سابق استقلال هم می‌گوید سلطانی‌فر طرفدار قرمزهاست.

مدیرعامل سابق استقلال هم می‌گوید سلطانی‌فر طرفدار قرمزهاست.

رضا افتخاری که همچنان از حضور در فوتبال محروم است، درباره وزیر ورزش می گوید: «مسعود سلطانی‌فر، طرفدار پرسپولیس است، اما در زمان من، به هر دو تیم با یک چشم نگاه می‌کرد. زمانی که با شفر در حال مذکره بودیم، هر نیم ساعت با او صحبت می‌کردم و خواسته‌های سرمربی آلمانی را می‌گفتم و او راهنمایی می‌کرد. وزیر ورزش دوست داشت یک مربی خوب به استقلال بیاید و گفت شفر رزومه خوبی دارد و این مربی را بیاورید.»

او اضافه می کند: «اگر وزیر قصد حمایت از تیم پرسپولیس را داشت، موافقت نمی‌کرد که شفر بیاید. حمایت از پرسپولیس از چه ناحیه‌ای بود؟ پرسپولیس حمایت افرادی مثل هدایتی، سیاسی، رویانیان را داشت که خرج می‌کردند. در استقلال از این خبرها نبود.»