افزایش ظرفیت پزشکی ریشه رفع مشکلات حوزه درمان است

نماینده مجلس گفت:افزایش ظرفیت پزشکی و افزایش سرانه پزشک در کشور ریشه رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان است و از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست دارم با در اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.

فارس نوشت: نماینده مجلس گفت:افزایش ظرفیت پزشکی و افزایش سرانه پزشک در کشور ریشه رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان است و از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست دارم با در اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.

طاهری نماینده مردم زنجان اظهار داشت:مسئله افزایش ظرفیت پزشکی از دو جهت حائز اهمیت است و بنده خواستار این افزایش ظرفیت هستم. نکته اول، کمبود پزشک در سطح استان زنجان است. متاسفانه در استان ما کمبود پزشک عمومی و متخصص به وفور وجود دارد حتی در مرکز استان. البته در مرکز استان کمبود پزشک متخصص بیشتر است.

وی ادامه داد: در سفرهایی که بنده به نقاط مختلف و شهرها و روستاهای استان دارم، مکرر با کمبود پزشک و درخواست مردم جهت حضور پزشک، پرستار و … مواجه می‌شوم. متاسفانه در شهرهای استان متخصصی مانند چشم پزشک نداریم و متاسفانه استان زنجان جزو ۵ استان کشور با کمترین سرانه پزشک در کشور است و این مشکل بسیار مهمی است که باید رفع شود.

این نماینده مجلس افزود: نکته دوم که از پیامدهای کمبود پزشک است آن است که متاسفانه قشری از پزشکان قانون را در موارد مختلف اجرا نمی‌کنند و اگر قدری فشار از جانب نهادهای دولتی و نظارتی احساس کنند، حاکمیت را تهدید به رها کردن کار و عدم طبابت می‌کنند. برای مثال در زمینه مالیات پزشکان و اجرای طرح نسخه‌نویسی و.‌.. این مشکل وجود دارد و حاکمیت به علت کمبود پزشکان و نبود نیروی جایگزین مجبور است بدون هیچگونه نظارت دقیق و اجرای قوانین در خصوص پزشکان جهت رفع نیاز مردم به خاطر کمبود با آنان بسوزد و بسازد تا مبادا با رفتن پزشکان مردم به مشکل بر بخورند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش ظرفیت پزشکی و افزایش سرانه پزشک در کشور ریشه رفع خیلی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان است و بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست دارم با تمام توان در اجرای این طرح موجبات رفع این مشکلات و مسائل را فراهم کنند.