افزایش ۴۵ درصدی بودجه صداوسیما

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه صداوسیما نسبت به سال قبل با رشدی حدود ۴۵ درصد مواجه است.

فارس نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه صداوسیما نسبت به سال قبل با رشدی حدود ۴۵ درصد مواجه است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سازمان صداوسیما ۵۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان، ۲۷۰ میلیارد تومان به جمع کل منابع عمومی سازمان اختصاص دارد.

بودجه سال گذشته رسانه ملی در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان بوده است که بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۴۵.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که بودجه کل کشور نسبت به سال قبل ۹.۵ درصد رشد داشته است.