افشای رای نماینده قم به استعفای زاکانی

احمد امیرآبادی از رای منفی خود به استعفای زاکانی خبر داد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در توئیتی نوشت: به استعفای آقای زاکانی رای مخالف دادم. برای ایشان در مسئولیت شهرداری تهران آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

افشای رای نماینده قم به استعفای زاکانی