امکان تشخیص «اومیکرون» داریم/ شاید مدارس ۳ هفته غیرحضوری شود

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: کیتهای تشخیص اومیکرون در کشور موجود است.

فارس نوشت: عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: کیتهای تشخیص اومیکرون در کشور موجود است.

مجید مختاری عضو کمیته علمی کشوری کرونا در حاشیه جلسه کمیته علمی بیماری کرونا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ممکن است شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور سخت‌تر شود توصیه کرد: همه افراد دارای شرایط باید دز بوستر را تزریق کنند.

وی افزود: کمیته علمی نقش اطلاع رسانی دارد و تصمیم گیرنده نیست به توصیه کمیته علمی کرونا تصمیمات انجام می شود. در صورت تایید تصمیم ما توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مدارس ممکن است سه هفته به صورت غیرحضوری برگزار شوند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توانایی ایران در تشخیص سویه جدید کرونا گفت: کیتهای تشخیص امیکرون در کشور موجود است و این ویروس ممکن است حتی توسط کیتهای معمولی با برخی تغییرات شناسایی شود. استادان آزمایشگاه ما پیگیری خوبی انجام داده آند و تعداد زیادی نمونه برای بررسی توالی ژنتیکی امیکرون به آزمایشگاه های معتبر ارسال شده است.

مختاری تاکید کرد: برخی شایعات درباره عدم توانایی ایران در تشخیص سویه های جدید کرونا صحیح نیست.