انتقاد تند صالحی وزیر سابق ارشاد از صدا و سیما : بر غم خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی می افزایید

همدردی با سوگ قربانیان هواپیمای اوکراینی وظیفه انسانی است.

سید عباس صالحی نوشت : همدردی با سوگ قربانیان هواپیمای اوکراینی وظیفه انسانی است.

به گزارش خبرآلاین، سید عباس صالحی، وزیر پیشین ارشاد، در حساب توییتر خود نوشت:

همدردی با سوگ قربانیان هواپیمای اوکراینی وظیفه انسانی است.

صدا و سیما با کم‌بها دادن به این سوگ بر غم و اندوه آن می‌افزاید و مصیبت‌زدگان را مکدرتر می‌سازد.

مگر نه این که قرار بود صدای بی‌صدایان باشند!»

 

 

انتقاد تند صالحی وزیر سابق ارشاد از صدا و سیما : بر  غم خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی می افزایید