انتقاد تند چهره اصلاح طلب از زیباکلام و تشبیه او به احمدی نژاد

اخیر کلیپی از آقای دکتر زیباکلام منتشر شده است که در آن پرسشگر با زیرکی از دوران جوانی ایشان سوال می‌کند. آقای زیباکلام هم از سر ذوق و با حرارت بسیار به مشروب خوردن و عشق‌های دوران جوانی‌اش اشاره می‌کند.

غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه و از چهره های اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد به کلیپ منتشرشده توسط صادق زیباکلام واکنش نشان داده است.

او نوشته است:

۱- اخیر کلیپی از آقای دکتر زیباکلام منتشر شده است که در آن پرسشگر با زیرکی از دوران جوانی ایشان سوال می‌کند. آقای زیباکلام هم از سر ذوق و با حرارت بسیار به مشروب خوردن و عشق‌های دوران جوانی‌اش اشاره می‌کند.

۲- اینکه انسان در زندگی شخصی یا دوران جوانی‌اش چگونه می‌زیسته امری خصوصی است و هم به لحاظ شرعی، اخلاقی و عرفی هیچ‌کس حق ورود به ساحت شخصی افراد را ندارد.

۳- اما ذکر این سنخ از موضوعات خصوصی که با فرهنگ دینی و حتی عرف آشکار ما در تباین و تعارض است (آن ‌هم به ‌صورت علنی ‌و آشکار) از چه منطق قابل دفاعی تبعیت می‌کند؟

۴- آقای دکتر صادق زیباکلام به دلایل عدیده‌ای از موقعیت سیاسی و اجتماعی در بخش‌های از جامعه ما برخوردار شده‌اند آیا درست است از این موقعیت به جای کاهش رنج جامعه به هر شکل نامتعارفی استفاده کنند؟

۵- بسیاری از هنجارهای درست جامعه ما، امروز به دلیل ناکارآمدی سیاستمداران، راهبردهای غلط و رفتارهای نادرست به ‌شدت آسیب دیده است. آیا رواست ما هم با اظهارات نسنجیده، نامتعارف، هیجانی و خدای نکرده برای مطرح شدن بیشتر خود به این آسیب‌ها و ترومای اجتماعی ‌فرهنگی بیفزاییم؟

۵- هنوز تجربه آن کسی که در موقعیت ریاست‌جمهوری و پس از آن سعی کرد هر چند روز یک‌بار با اعمال یا اظهارات نامتعارف، خودش را به هر شکلی در جامعه مطرح کند و از این رهگذر ‌خسارت‌های بسیاری را برای کشور و مردم ایجاد کرد در یاد ‌و خاطره جامعه باقی است، ادامه آن راه ناصواب است.

۶- امروز باید به تحکیم هنجارهای درست اهتمام کرد؛ اگر کاری را نمی‌توانیم برای کاهش مشکلات ‌برداریم حداقل باری بر آن نیفزاییم. این شیوه‌ها جز آشفتگی بیشتر و به‌هم‌ریختگی هنجاری ‌و اخلاقی راه به جایی نمی‌برد.