انتقاد قالیباف از عادت به تخلف : هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند

از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند

ایسنا نوشت : رئیس مجلس گفت : از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت شرکت‌های دولتی، گفت: نزدیک ۵۰ درصد بدهی معوقه شرکت های دولتی برای شرکت ملی نفت است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد شرکت های دولتی عنوان کرد: دقت کنید همه در این باره یک نظر واحد داریم، همه ما می گوییم بند «ی» تبصره ۲ در خصوص شرکت‌ها، سازمان‌ها و ساختارها را قبول داریم، ولی از چه شخصی سوال کنیم که چرا مصوبات مورد اشاره سازمان برنامه وبودجه، مجلس و کمیسیون اجرایی نمی شود؟

وی افزود: اکنون در برج ۹ قرار داریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم‌ کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.