انتقاد کیهان از یک کارگردان تلویزیون: در بی‌صداقتی‌اش همین بس که…

برنامه‌ساز تلویزیون که بابت سال‌ها برنامه‌سازی و امید دادن‌، از مردم عذرخواهی کرده بود؛ به شبکه نسیم رفت و خاطره تعریف کرد!

کیهان نوشت:برنامه‌ساز تلویزیون که بابت سال‌ها برنامه‌سازی و امید دادن‌، از مردم عذرخواهی کرده بود؛ به شبکه نسیم رفت و خاطره تعریف کرد!

بیژن بیرنگ که چند روز پیش ضمن ارائه تصویری سیاه از کشور، بابت امید دادن به مردم عذرخواهی کرده بود، در کمال تعجب به تلویزیون رفت و در برنامه چهل تیکه، خاطره‌گویی کرد!

بیرنگ اولین فردی نیست که؛ نسبت به رسانه ملی اصطلاحاً «با دست پس می‌زند، با پا پیش می‌کشد»! قبلا نیز بودند هنرمندان یا هنرمندنمایانی که علیه رسانه ملی موضع‌گیری کردند اما به محض پیشنهاد کار، باز هم به سمت تلویزیون دویده‌اند!

یکی از همین افراد گفته بود اگر کلاه من در جام‌جم هم بیفتد؛ نمی‌روم تا آن را بردارم!» اما همین فرد چند سال است که برنامه ثابت روزانه و هفتگی در جام جم اجرا می‌کند!

در بی‌صداقتی بیرنگ نیز همین بس که هنوز دو هفته‌ای از موضع‌گیری عجیب‌اش نگذشته که ناگهان در قاب شبکه نسیم تلویزیون ظاهر و به خاطره بازی مشغول می‌شود.