اهمیت نشست بغداد برای ایران

کارشناس مسائل ترکیه و عراق در گفتگویی به بررسی اهمیت نشست بغداد برای ایران که قرار است اواخر ماه میلادی جاری برگزار شود پرداخت.

سیامک کاکایی در همین راستا گفت: عراقی ها تاکید کرده اند که هدف از چنین نشستی ثبات در این کشور است و نقش و تاثیر همسایگان و کاهش اختلاف آنها بر ثبات عراق است. بحث دوم را روی اقتصاد متمرکز کرده اند که کشورهای منطقه می توانند از نظر اقتصادی، انرژی و کشاورزی و بازسازی عراق کمک کنند. هدف دیگری که در ارتباط با نشست بغداد عنوان کرده اند ضرورت نزدیک کردن دیدگاه های کشورهای منطقه به یکدیگر است که این بخش بر می گردد به رایزنی هایی که در ماه های اخیر درباره ایران و عربستان انجام داده. هدف اصلی این است که بتواند دوره جدیدی در روابط خارجی و منطقه ای خود اغاز کند. برگزاری نشست در وهله اول برای عراق یک ازمون است و برای الکاظمی هم یک اهمیت ویژه ای خواهد داشت. دو ماه دیگر انتخابات پارلمانی عراق انجام می شود و مطرح شدن بیشتر او می تواند در سرنوشت انتخابات به نفع او موثر باشد. بحث برگزاری نشست کشورهای منطقه ای در عراق اقدام موثری از سوی این کشور است.  ایران بازیگری مهم در منطقه است و عراق هم روی کمک ما حساب باز کرده. این نشست کمک به بهبود فضای منطقه خواهد کرد. نشست بغداد برای ایران چند وجهی است. عراق دارای طولانی ترین مرز با ایران است و ما بعد از رژیم بعث همیشه نقشی سازنده در کمک به روند سیاسی در این کشور و ثبات و امنیتش داشته ایم. ایران از نشست هایی که منطقه ای باشد و به شرایط آن کمک کند استقبال می کند. اما اینکه فرصتی برای ایران هست یا خیر، از منظری باید بگوییم که بله یک فرصت به حساب می آید. ایران یک بازیگر مهم منطقه ای است و عراق هم روی مشارکت ما همیشه حساب باز کرده و ما می توانیم نقش موثری داشته باشیم. فرصت ها را از این منظر می توان پرداخت که این نشست کمک به بهبود فضای سیاسی منطقه کند.

این کارشناس در پاسخ به اینکه آیا ایران می تواند با تیم جدید سیاست خارجی از این ظرفیت بهره ببرد گفت: اگر هدف این نشست ضرورت نزدیک کردن دیدگاه های منطقه ای باشد و یک بخش آن رایزنی و میانجی گری بین ایران و عربستان باشد، طبیعتا دیدار مقامات بلند پایه دو کشور گام بلندی خواهد بود در عادی سازی و بهبود روابط. هدف عراقی ها هم همین است. در یک سال اخیر هم چندین دور رایزنی در حد کارشناسی انجام گرفته و شاید دو کشور هم بی میل به عادی سازی روابط نباشند. دولت جدید هم به دنبال گرمی روابط با کشورهای همسایه به نظر می رسد. اگر کشورها با هیات های عالی خود شرکت کنند، به نظر می رسد که سعی خواهد شد تا در حاشیه آن دیدارهایی صورت بگیرد. دیدار بین مقامات ارشد کشورهای منطقه بی گمان در بهتر شدن شرایط برای عراق و منطقه موثر است.