ایران برای ادامه مذاکرات وین شرط دارد

 شبکه المیادین در گزارشی از روند مذاکرات، اعلام کرد تا زمانی که مذاکرات وین جدی باشد موضع ایران تداوم این مذاکرات است.

ایسنا نوشت: شبکه المیادین در گزارشی از روند مذاکرات، اعلام کرد تا زمانی که مذاکرات وین جدی باشد موضع ایران تداوم این مذاکرات است.

شبکه لبنانی المیادین که هیاتی رسانه‌ای به وین اعزام کرده است دراین باره نوشت: مذاکرات وین ادامه دارد و موضع دیروز تروئیکا بر روند مذاکرات تاثیر نخواهد گذاشت.

در این گزارش آمده است که موضع اروپا به منظور فشار بر ایران به دلیل آنچه سرعت حرکت برنامه هسته ای تهران خوانده شده، است.

این شبکه لبنانی همچنین اعلام کرد که آمریکا همزمان با انجام مذاکرات وضع تحریم علیه ایران را متوقف نمی کند که این خود مانعی بر سر مذاکرات به حساب می آید.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: تا زمانی که مذاکرات جدی باشد، موضع ایران تداوم مذاکرات در وین است.