این که می گویند اگر نمی خواهید، از کشور بروید، خیانت به کشور است

امان‌الله قرایی‌مقدم گفت: این حرف‌ها شکاف میان مردم و حاکمیت را زیاد می‌کند آن هم در حالی که رهبری تلاش و تاکید دارند این فاصله کم و کم‌تر شود. این افراد به کشور خیانت می‌کنند. این‌ها چه کسی هستند که به مردم بگویند بروید یا بمانید.

سایت مدارا نوشت: امان‌الله قرایی‌مقدم گفت: این حرف‌ها شکاف میان مردم و حاکمیت را زیاد می‌کند آن هم در حالی که رهبری تلاش و تاکید دارند این فاصله کم و کم‌تر شود. این افراد به کشور خیانت می‌کنند. این‌ها چه کسی هستند که به مردم بگویند بروید یا بمانید.

امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس در مورد اظهارات اخیر یک نماینده مجلس مبنی بر این که «هرکس به دنبال عینک‌آفتابی و آلات موسیقی است از کشور برود» و تاثیر آن بر نگاه ملی مردم گفت: «اولا به نظر من این افراد ناآگاهانه و نادانسته اعتماد مردم را نسبت به حکومت و دولت ضعیف می‌کنند. در واقع آنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همان‌طور که مقام رهبری هم گفتند، کسانی هستند که تلاش می‌کنند فاصله بین مردم و حاکمیت را افزایش دهند، مردم را از حاکمیت دور و به تضعیف حاکمیت می‌کوشند. این افراد با چنین اظهاراتی در همین گروه قرار می‌گیرند چرا که در این جهت حرکت می‌کنند.»

این جامعه‌شناس ادامه داد: «این گونه اظهارات فاصله نسل جوان که در معرض بمب‌باران رسانه‌ها قرار دارد را با حاکمیت زیاد و آنها را نسبت به حاکمیت بدبین می‌کند. اگر بگوییم این افراد خائن به حکومت هستند، پر بیراه نگفتیم. مردم حکومت را از اعوان و انصار آن می‌شناسند. یک نماینده مجلس یک مدل و نمونه است. این صحبت‌ها با وجود همه نارضایتی‌هایی که در کشور وجود دارد،‌ شکاف مردم و حاکمیت را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند. چنان‌که در آخرین انتخابات دیدید که تعداد بسیاری رای ندادند.»

او افزود: «نماینده مجلس به جای این که به گرانی و تورم و شکاف طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی و در یک کلام درد مردم رسیدگی کند و راهکار ارائه کند، چنین اظهاراتی دارد. مگر کشور تحت مالکیت آنها است و صاحب اختیار کشور هستند؟ همان‌طور که امام هم گفتند مردم ولی‌نعمت این آقایان و حکومت هستند. اگر مردم نباشند این آقایان چه می‌کنند؟ در نتیجه این صحبت‌های ناآگاهانه فاصله بین مردم با حکومت را افزایش می‌دهد. اگر در آینده اعتراضاتی صورت بگیرد،‌ همین کسانی که این حرف‌ها را شنیده‌اند شمشیر از رو می‌بندند.»

قرایی مقدم گفت: «این گونه اظهارات اثرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روحی و روانی دارد و باعث افزایش فرار جوانان از کشور می‌شود. یکی از عواملی که جوانان کشور را ترک می‌کنند، در کشورهایی چون ترکیه و امارات و … خانه می‌خرند که هیچ امتیازی ندارد شنیدن چنین اظهارنظرهایی است.»

او در پایان تاکید کرد: «این حرف‌ها شکاف میان مردم و حاکمیت را زیاد می‌کند آن هم در حالی که رهبری تلاش و تاکید دارند این فاصله کم و کم‌تر شود. این افراد به کشور خیانت می‌کنند. این‌ها چه کسی هستند که به مردم بگویند بروید یا بمانید. شاه هم گفت هر کس حزب رستاخیر را نمی‌خواهد شناسنامه‌اش را بگیرد و برود. این حرف‌ها تکرار حرف‌ّهای شاه است که خطرناک است. نماینده مجلس باید سعی کند فاصله مردم و حاکمیت را بهبود ببخشد. »