بازخواست عضو شورای شهر از شهرداری: نتیجه رویداد تهران ۱۴۰۰ چه بود؟

عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه پس از تعطیلی کالبدی فرهنگی اجتماعی شهر چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: رویداد تهران ۱۴۰۰ حدود ۵ ماه بدون مصوبه آغاز به کار کرد و توضیح دهید که با این رویداد چه تحولی در شهر مدنظر بود و چه نتیجه ای داشت.

ایسنا نوشت: عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه پس از تعطیلی کالبدی فرهنگی اجتماعی شهر چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: رویداد تهران ۱۴۰۰ حدود ۵ ماه بدون مصوبه آغاز به کار کرد و توضیح دهید که با این رویداد چه تحولی در شهر مدنظر بود و چه نتیجه ای داشت.

زهرا شمس احسان  پس از استماع  گزارش عملکرد معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: طی ۴ سال گذشته مدیران این حوزه مکرراً به نقد مدیریت جهادی در حوزه فرهنگی پرداختند اما سوال بنده این است که معاوت اجتماعی پس از تعطیلی کالبدی فرهنگی اجتماعی چه اقدامی را انجام داده است. بودجه مصوب حوزه فرهنگی_ اجتماعی از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ برابر با بیش از ۸ میلیارد تومان بوده است و این منابع صرف چه اموری شده است.

وی افزود: رویداد تهران ۱۴۰۰ حدود ۵ ماه بدون مصوبه آغاز به کار کرد و توضیح دهید که با این رویداد چه تحولی در شهر مدنظر بود و چه نتیجه‌ای داشت. پویش «جان تو جان شهر» که با هزینه‌های فراوان راه اندازی شد به کجا رسید.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: سازمان ورزش یکی از مهم‌ترین سازمان‌های شهرداری است که در گزارش این سازمان مناسب سازی ۲۰ مرکز اعلام شده اما در فرایند مناسب سازی نیاز این عزیزان دیده نشده و عملاً برای معلولین قابل استفاده نیست. درباره شهر دوست دار کودک نیز توضیح دهید که این طرح تا چه میزان به اهداف خود دست یافته است.

وی ادامه داد: شورایاری‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد محلی با ورود سازمان بازرسی با بن بست حقوقی مواجه شدند و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به عنوان یک دستاورد اعلام شد این در حالیست که این اولین بار است که روند جاری امور به عنوان دستاورد مطرح شده است و باید شهرداری در این زمینه اقدام قانونی جدی می‌کرد.