با رای موافق ۱۶۲ نماینده / تحقیق و تفحص به وزارت نفت رسید

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

فارس نوشت:نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دستور کار جلسه علنی امروز  مجلس قرار داشت.

بعد از قرائت نظر کمیسیون انرژی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، علی خضریان نماینده مردم تهران به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص دلایل خود را برای این موضوع مطرح کرد.

بعد از اظهارات خضریان، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

از ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۶۲ نماینده به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت رأی موافق داده و ۱۵ نماینده هم رأی مخالف دادند. رأی ۶ نماینده هم ممتنع بود.