بورس کانال حمایتی را از دست داد

شاخص کل بورس امروز بیش از ۱۳ هزار واحد ریخت و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بازگشت.

شاخص کل بورس امروز بیش از ۱۳ هزار واحد ریخت و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بازگشت.

شاخص کل بورس امروز با افت ۱۳ هزار و ۸۲۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۶۲ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز ۳ هزار و ۴۸۲ واحد ریخت و به عدد ۳۴۳ هزار و ۴۹۲ واحد رسید.

نمادهای شاخص ساز فولاد، فملی، شستا، شپنا، وغدیر، خودرو و شبندر بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند.

شاخص کل فرابورس در دومین روز هفته با افت ۱۳۷.۳۵ واحدی به عدد ۱۸ هزار و ۴۴۹ واحد رسید.