بیغش: مجلس یازدهم اگر واقعاً انقلابی است، به ۵ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد ندهد

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به معنای همراهی با دولت است،گفت: اگر به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهیم، کوتاهی بزرگی نسبت به دولت رئیسی کرده‌ایم.

مهر نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به معنای همراهی با دولت است،گفت: اگر به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهیم، کوتاهی بزرگی نسبت به دولت رئیسی کرده‌ایم.

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  در خصوص وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: کابینه پیشنهادی، کابینه‌ای نیمه کامل است. وزرای پیشنهادی به لحاظ رزومه متوسط هستند. با توجه به وضعیت اضطراری اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کابینه مورد انتظار مردم به مجلس معرفی نشد. باید به دولت کمک کنیم.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداقل پنج وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نمی‌گیرند، گفت: مجلس یازدهم اگر واقعاً انقلابی بوده و از بطن جامعه بلند شده باشد، حداقل باید به پنج وزیر پیشنهادی رأی اعتماد ندهد چون برنامه‌ها و رزومه این افراد در حد وزارت نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی به معنای همراهی با دولت است. اگر به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهیم، کوتاهی بزرگی نسبت به دولت رئیسی کرده‌ایم و موجب عدم موفقیت مردمی خواهیم شد.

بیغش تأکید کرد: مجلس همه تلاش خود را برای تشکیل کابینه قوی و موفقیت دولت مردمی خواهد کرد.