تاکنون بیش از ۵۱ میلیون کارت ملی صادر شده است

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:کارت ملی هوشمند ۵۱ میلیون و بیست هزار شهروند صادر شده است

میزان نوشت: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:کارت ملی هوشمند ۵۱ میلیون و بیست هزار شهروند صادر شده است

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در تشریح روند صدور و تحویل کارت‌های ملی هوشمند گفت: تا پنجشنبه ۱۳ خرداد، درخواست ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بالای ۱۵ سال و واجد شرایط که مراحل ثبت نام را انجام داده اند ثبت شده است. از این تعداد کارت هوشمند ۵۱ میلیون و بیست هزار شهروند صادر شده است و کارت ملی کمتر از ده میلیون شهروند صادر نشده است.

ابوترابی در مورد تولید داخلی بدنه کارت ملی گفت با وجود کارشکنی‌ها و تحریم‌هایی که وجود داشت، ظرفیت داخلی تولید بدنه کارت از سوی چاپخانه‌های دولتی متولی این امر سرعت گرفته است و تا به امروز در حدود ۴ و نیم میلیون کارت  هوشمند داخلی تولید شده است.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که سازمان ثبت احوال متولی صدور کارت ملی است گفت: تامین بدنه و تولید تراشه به عهده ثبت احوال نیست، کارت ملی هوشمند تولید داخل، مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است و چاپخانه‌ها دولتی متولی تولید آن است، در صورت تولید بدنه کارت ما این ظرفیت را داریم که ماهانه در حدود ۲ ونیم میلیون کارت صادر کنیم که این رقم ظرفیت خوبی است.

 

وی در خصوص اقدامات دیگر دستگاه‌ها در تسریع روند صدور کارت گفت:هم شخص رییس جمهور و وزیر  کشور و همچنین ریاست سازمان ثبت احوال در تلاش هستند تا بتوانند مشکل را حل کنند و ظرفیت سازی در کشور افزایش پیدا کنند که کارت دیگر شهروندان نیز زوتر صادر شود تا به سوی کاربردی کردن کارت ملی پیش رویم.