تاکید دوباره ژاپنی ها درخصوص برگزاری المپیک ۲۰۲۰

رئیس کمیته برگزاری بازیهای توکیو امروز تاکید کرد المپیک برگزار می‌شود.

روز گذشته توشی هیرو نیکای دبیرکل حزب لیبرال دموکرات یکی از اعضای ارشد حزب حاکم ژاپن گفته بود اگر وضعیت ویروس کرونا همچنان بدتر شود، لغو بازی‌های المپیک توکیو به عنوان یک گزینه باقی می‌ماند.

امروز سیکو هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری بازیهای توکیو گفت که کمیته برگزاری بازی‌ها را درک می‌کند اما تاکید کرد برنامه‌ای برای لغو بازی‌ها نیست.

هاشیموتو عنوان کرد: نگرانی‌های مختلفی وجود دارد اما به عنوان کمیته برگزاری توکیو ۲۰۲۰ ما به لغو بازی فکر نمی‌کنیم.

نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد در ژاپن با برگزاری المپیک در طول بیماری همه‌گیر کرونا مخالف هستند.

رئیس کمیته برگزاری بازیهای توکیو خاطرنشان کرد: نگرانی او (نیکای) نکته‌ای است که ما باید آن را به عنوان کمیته توکیو ۲۰۲۰ جدی بگیریم. نظر او به ما یادآوری کرده که احساس اطمینان یا آماده بودن کامل برای تحویل بازی‌ها برای ما چقدر خسته کننده بود.