تخلف میلیاردی سلطانی نژاد در بورس کالا

این روزها در حالی نام حامد سلطان نژاد به عنوان گزینه نزدیک به قطع رئیس سازمان بورس می آید که پیگیری­ها خبر از تخلف میلیاردی وی در بورس کالا می دهد.

مدیرعامل بورس کالا، که پیش از این سابقه او و رفاقتش با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته شد، تخلف بسیار بزرگ دیگری را نیز در دوره حضور خود در سمت مدیرعاملی بورس کالا داشته است.

حامد سلطان نژاد که احتمالا به عنوان رییس سازمان بورس معرفی خواهد شد، در زمان حضور خود به عنوان مدیرعامل این شرکت، پاداش سنواتی بازخرید میلیاردی دریافت کرده، در حالی بورس کالا را ترک نکرده بود و هنوز مدیرعامل این شرکت است.

لازم به ذکر است که این پاداش، فارغ از پاداش مجمعی است که وی هر سال دریافت می کرد.این موضوع در گفت و گو با برخی از اعضای هیئت مدیره بورس کالا که البته ترجیح دادند نام آنها آورده نشود نیز تایید شده است که وی در ۲ مرحله با فشار بر هیئت مدیره، این پاداش را دریافت کرده و همچنان در بورس کالا مانده است.

این موضوع در گفت و گو با علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تصدیق شد و وی اظهار کرد که مجلس در جریان تحقیق و بررسی های خود، این موضوع و سایر تخلفات را بررسی خواهد کرد.