ترکی ترجیح داد درباره صحنه مشکوک دربی حرف نزند!

کارشناس داوری برنامه فوتبال برتر درباره اتفاقات داوری نیمه اول دربی صحبتی نکرد.

محسن ترکی که به عنوان کارشناس داوری در برنامه فوتبال برتر حاضر شده بود درباره صحنه های مشکوک داوری دربی اظهار نظر نکرد. او در واکنش به سوال مجری برنامه درباره این مسئله گفت:«این روزها با وجود فضای مجازی و حاشیه هایی که ممکن است به وجود بیاید بهتر است درباره این صحنه اظهار نظری نکنم.هر اظهارنظری در طول مسابقه ممکن است فشار روی داور و حتی بازیکنان ایجاد کند.»

ترکی البته وعده داد که در پایان بازی درمورد صحنه های داوری صحبت کند.