تصویب بودجه ۷۷۰ میلیارد دلاری اختیارات دفاع ملی آمریکا

اکثر اعضای سنای آمریکا روز جمعه از لایحه موسوم به قانون اختیارات دفاع ملی حمایت کردند و این لایحه ۷۷۰ میلیارد دلاری را برای تصویب نهایی به کاخ سفید فرستادند.

اکثر اعضای سنای آمریکا روز جمعه از لایحه موسوم به قانون اختیارات دفاع ملی حمایت کردند و این لایحه ۷۷۰ میلیارد دلاری را برای تصویب نهایی به کاخ سفید فرستادند.

به گزارش رویترز، در حالی رای گیری در سنا ادامه داشت که ۵۷ نفر موافق و ۶ نفر مخالف این لایحه بودند.

مفاد این لایحه که برای وزارت دفاع آمریکا سیاست گذاری می کند با امضای جو بایدن تبدیل به قانون خواهد شد.