تهران موفق به دورکردن جنگ شد/پیام‌های مثبتی که قدرت ایران آن را تحمیل کرد

یک روزنامه عربی در یادداشتی عنوان کرده است که ایران موفق به دور کردن جنگ در همه سطوح علیه خود شده بلکه فراتر در سطح راهبردی بر آمریکا پیروز شده است.

بلینکن اعلام کرد اگر ایران آماده بازگشت به توافق هسته ای است و تصمیم سیاسی لازم دراین خصوص را اتخاذ کرده است، بنابراین دستیابی به توافق برای ازسرگیری بندهای آن احتمالا پیش از انتخابات ایران صورت خواهد گرفت. این سخنان او در زمان سیاسی قابل توجهی بیان شده است و در چارچوب پیامهای مثبت دولت آمریکا در قبال ایران قرار می گیرد.

بدون شک تنها ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور در وین تاثیر مثبتی بر تمامی سطوح داشته است اما این مسئله آشکارا تایید می‌کند که ایران و مقاومت و پایداری راهبردی‌اش به این کشور قدرت داد تا بتواند آمریکا را به زانو درآورد و به سمت روند مورد نظرش بکشاند.
علی رغم تمام سیاستهای آمریکا در دوره ترامپ اما حادثه نطنز با توجه به اهمیت آن پیامدهایی را بر روابط واشنگتن با تهران داشت و بر خواسته آمریکا از ایران و بالعکس تاثیر گذاشت.

در حادثه نطنز سکوت یا احتیاط آمریکا در قبال این حادثه قابل توجه بود به ویژه اینکه اسرائیل مهندس آن بود. در ادامه آمریکا، اسرائیل را در این قضیه سرزنش کرد. واضح است که احتیاط و محافظه‌کاری آمریکا در چارچوب تمایل این کشور برای حفاظت از روند مذاکره با ایران و نیز تمایلش برای دور نگه داشتن ایران از انجام هرگونه پاسخی علیه اسرائیل قرار می‌گیرد تا به این ترتیب جنگی منطقه ای در نگیرد.

به نظر واضح است که ایران همچنان تصمیم‌گیرنده اصلی در قبال هرگونه توافق هسته‌ای جدید است و برگه های قوی در دست دارد که برای تحمیل معادلات بر جامعه بین المللی و اعمال فشار بر  روند پرونده‌های بین المللی و منطقه ای کافی است.

در این میان آمریکا به دنبال حل و فصل با ایران و بازداشتن اسرائیل از ارتکاب هرگونه حماقتی علیه ایران است. از این رو موضوع اصلی این است که چگونه آمریکا هم زمان با ایران و اسرائیل درخصوص قضیه ای برخورد می کند که اسرائیل نمی خواهد نتیجه آن به نفع ایران باشد و ایران نیز می خواهد به وسیله آن بر اسرائیل پیروزیی کسب کند.
روزنامه فاینشنال تایمز آمریکا از مایکل آیزنشتات کارشناس موسسه واشنگتن نقل قول کرد که بایدن احتمالا از این توافق برای خرید زمان بهره ببرد تا از طریق آن با ایران و اسرائیل درباره نیت هرکدام در قبال دیگری رایزنی کند.

حتی اگر فرضیه خرید زمان درست باشد رئیس جمهور آمریکا این جنگ پنهانی میان اسرائیل و ایران را نادیده نخواهد گرفت زیرا می خواهد به وعده خود در برابر رای دهنده آمریکایی جامعه عمل بپوشاند مبنی بر این که  اشتباه ترامپ درخصوص خروج از توافق هسته ای را تصحیح خواهد کرد و توافقی جدید با این کشور امضا خواهد کرد. چه بسا این مسئله توضیح واقعی قدرت ایران در جذب همه به سمت راهبرد خودش است.
نتیجه این که ایران موفق به دور کردن جنگ در همه سطوح علیه خود شده  بلکه فراتر در سطح راهبردی بر آمریکا پیروز شده است.