توئیت وزارت خارجه اتریش پس از دیدار عراقچی و شالنبرگ

صفحه توئیتری وزارت امور خارجه در پستی به دیدار سیدعیاس عراقچی با وزیر امورخارجه اتریش اشاره کرد.

در این توئیت آمده است:

شالنبرگ: خوشحال شدم که دوباره بازگشت عراقچی به وین را خوشامد گفتم. این مرحله مهمی برای گفت‌وگوهای برجام است.  ما باید همه تلاش های دیپلماتیک را بسیج کنیم.

توئیت وزارت خارجه اتریش پس از دیدار عراقچی و شالنبرگ