جریمه‌های رانندگی در سال جدید ۵ درصد گران تر می‌شود

تعرفه جرایم رانندگی درسال ۱۴۰۱ پنج درصد گران تر خواهند شد.

تعرفه جرایم رانندگی درسال ۱۴۰۱ پنج درصد گران تر خواهند شد.

طبق بند «ج» تبصره ده لایحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی ۵ درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.