جزئیاتی از جلسه ظریف با سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی

سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی با محمدجواد ظریف درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت و گو کردند.

اعتماد آنلاین نوشت: سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی با محمدجواد ظریف درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت و گو کردند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه امروز با سید حسن خمینی و سید محمد خاتمی درباره انتخابات ۱۴۰۰ گفت و گو کرده است.

در این جلسه ظریف در برابر اصرار آقایان خاتمی و سید حسن خمینی گفته که در انتخابات شرکت نمی کند.