جزئیات ترخیص دو محموله جدید سینوفارم و آسترازنکا /مجموعا چند میلیون دوز وارد شد؟

دو محموله جداگانه واکسن وارد و از طریق گمرک فرودگاه امام ترخیص شد.

تسنیم نوشت: دو محموله جداگانه واکسن وارد و از طریق گمرک فرودگاه امام ترخیص شد.

در ۲۴ ساعت گذشته دو محموله جداگانه واکسن سینوفارم و آسترازنکا وارد کشور شده است.

بر این اساس اولین محموله شامل ۵ میلیون دوز واکسن سینوفارم بود. لازم به یادآوری است که دو روز قبل نیز یک محموله ۴.۵ میلیون دوزی سینوفارم به گمرک رسیده بود.

از سوی دیگر یک محموله ۶۴۸ هزار دوزی از واکسن آسترازنکا روسی وارد و از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیص شد.

پیش از این و از ابتدای همه گیری کرونا، حدود ۳۰ میلیون دوز واکسن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیص شده بود.

به این ترتیب تا کنون حدود ۳۶ میلیون دوز انواع  واکسن وارد کشور شده است.