جلسه یا دورهمی استقلالی‌ها با وزیر؟!

جلسه بررسی استعفای اعضای هیات مدیره استقلال و البته بررسی شرایط ادامه همکاری احمد مددی به عنوان مدیرعامل این باشگاه بیش از هفت ساعت به طول انجامیده که البته خروجی مشخصی هم نداشت!

شب گذشته جلسه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل استقلال در وزارت ورزش با حضور سلطانی فر و علی نژاد برگزار شد تا هم درخصوص استعفای اعضا و اختلاف نظر ایجاد شده با مددی بحث و بررسی صورت بگیرد.

نکته جالب توجه این است که این جلسه بیش از هفت ساعت طول کشیده است و نتیجه آن فقط حضور علی نامداری در هیات مدیره به جای اسماعیل خلیل زاده بود؛ هفت ساعت به خاطر اعلام یک اسم! در حالی که این اتفاق می توانست بدون برگزاری جلسه هم رخ بدهد و وزیر ورزش یا دیگر اعضا این میزان ساعت کاری خود را به این موضوع اختصاص ندهند. قطعا وزیر ورزش وظایف و کارهای ضروری دیگری هم دارد که با این میزان ساعت برای برگزاری یک جلسه همه آن ها روی زمین می ماند.

اما موضوع دیگر مربوط به اختلاف نظر مدیرعامل با اعضای هیات مدیره است جایی که در نهایت به مددی یک هفته زمان داده شده تا مصوبات را اجرا کند؛ مگر می شود مدیرعاملی که به گفته هیات مدیره در این مدت نتوانسته رضایت آن ها را جلب کند در یک هفته همه چیز را مهیا و مشکلات را برطرف کند؟! اینکه وزیر در چنین ماجرایی پادرمیانی کند تا  اعضای هیات مدیره راضی به ادامه همکاری با مددی شوند بیش از آن که به استقلال کمک کند به این باشگاه آسیب می زند. مهم نیست که حق با کدام طرف است بلکه این موضوع که هیات مدیره یک باشگاه با مدیرعامل آن اختلاف شدید دارد مورد بحث است و تجربه ثابت کرده که در باشگاه های پرسپولیس و استقلال این روابط شکرآب هیچ گاه به دوستی منجر نمی شود بلکه باعث آسیب به مجموعه خواهد شد.

حالا مددی بعد از جلسه فرسایشی شب گذشته یک هفته فرصت دارد با عملکردش رضایت هیات مدیره را جلب کند تا بتواند در باشگاه بماند؛ فرصتی که به نظر نمی رسد با میل درونی اعضای هیات مدیره داده شده باشد و شاید صرفا اصرار وزیر در این رابطه سبب شده که آن ها مجبور شوند در این مدت هم منتظر بمانند و بعد از آن رفتن مددی را کلید بزنند!

به هرترتیب این جلسه هفت ساعته با نتایجی که داشت نشان داد بیش از آن که یک جلسه مهم کاری باشد یک دورهمی بود که در خاتمه آن نام یک نفر به عنوان اعضای هیات مدیره اعلام شد.