حمایت آیت‌الله جوادی آملی از تعامل ایران با کشورهای دنیا

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در آستانه برگزاری مذاکرات وین، با انتشار توئیتی از تعامل ایران با کشورهای دنیا دفاع کرد.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در آستانه برگزاری مذاکرات وین، با انتشار توئیتی از تعامل ایران با کشورهای دنیا دفاع کرد.

آیت الله جوادی عاملی نوشت:

ما از جهان جدا نیستیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آنها مذاکره کنیم و با آنها دست بدهیم اما بعد از آن حتما باید انگشتان خود را بشماریم! در نظام بین‌الملل به هیچکس اعتماد نیست اما در عین حال هیچ کس از مذاکره و تبادل با دیگر کشورها هم بی‌نیاز نیست.

حمایت آیت‌الله جوادی آملی از تعامل ایران با کشورهای دنیا