حمله اشتباهی مخالفان واکسن به خانه ستاره معروف!

مخالفان واکسن در انگلیس در واکنش به درخواست شیرر برای واکسینه‌شدن اشتباه عجیبی انجام دادند.

مخالفان واکسن در انگلیس در واکنش به درخواست شیرر برای واکسینه‌شدن اشتباه عجیبی انجام دادند.

آلن شیرر اسطوره فوتبال انگلیس و باشگاه نیوکاسل در ویدئویی که لیگ برتر تهیه کرده بود از مردم خواست خودشان را مقابل ویروس کرونا واکسینه کنند.

مخالفان واکسن در این کشور نسبت به اظهارنظر او موضع گرفتند.

گروهی از این مخالفان تصمیم گرفتند به خانه شیرر بروند و تجمعی جلوی خانه او انجام بدهند که این اتفاق هم عملی شد اما با یک اشتباه؛ آن ها جلوی خانه قبلی آلن جمع شدند!