حکم تخلیه منزل مهدی رحمتی!

سرمربی پدیده با مشکل تازه‌ای روبرو شده است.

باشگاه پدیده موفق نشده اجاره خانه منزل مهدی رحمتی سرمربی خود را پرداخت کند. به همین خاطر مالک این آپارتمان با مراجعه به دستگاه قضایی و تنظیم شکایتنامه، موفق شد تا رای حکم تخلیه را بگیرد. با وجود آنکه رحمتی حتی پول اجاره خانه را پرداخت کرد ولی همچنان مالک خانه اصرار دارد او خانه اش ار تخلیه کند. مهدی هم به باشگاه پدیده اعلام کرده باید هر چه زودتر مشکل را حل کنند.