خبر جدید از حضور قطعی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

رسول جعفریان از حضور قطعی علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

رسول جعفریان، در توئیتی نوشت: تا آنجا که می دانم آمدن آقای دکتر لاریجانی در انتخبات ریاست جمهوری قطعی شده است. امیدوارم این خبر تایید شود. آمدن آقای علی لاریجانی به صحنه انتخابات می تواند به معنای حضور دو گفتمان متفاوت باشد. او تجربه کافی در سیاست داخلی و خارجی دارد و قابل مقایسه با دیگران نیست.

وی بر خلاف روحانی اهل گفتگو است نه بگو مگو. بی شک حضورش یک فرصت برای بخش قابل توجهی از نخبگان هم خواهد بود. امیدوارم بیاید.

خبر جدید از حضور قطعی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰