خط و نشان سخنگوی شورای نگهبان برای کاندیداها بعد از دستور مهم رئیس جمهور

سخنگوی شورای نگهبان به دستور مهم رئیس جمهور به وزارت کشور واکنش نشان داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دقایقی بعد از دستور مهم رئیس جمهور به وزارت کشور مبنی بر اینکه در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد، پاسخ رئیس جمهور را داد و در توئیتی نوشت:

« مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی ست کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»

خط و نشان سخنگوی شورای نگهبان برای کاندیداها بعد از دستور مهم رئیس جمهور