دروس مهم در کنکور انسانی

با نزدیک شدن به کنکور سراسری رشته انسانی بسیاری از دانش‌ آموزان چه آنهایی که خوب برای کنکور از سال اول درس خواندن و چه کسانی که خوب نخوانده اند به دنبال دروسی هستند که بتوانند رتبه و تراز آن ها را به میزان قابل توجهی در کنکور انسانی جابه جا کند تا بیشتر وقت و تمرکز خود را روی آن دروس بگذارند.

دروس مهم در کنکور انسانی چیست ؟

با نزدیک شدن به کنکور سراسری رشته انسانی بسیاری از دانش‌ آموزان چه آنهایی که خوب برای کنکور از سال اول درس خواندن و چه کسانی که خوب نخوانده اند به دنبال دروسی هستند که بتوانند رتبه و تراز آن ها را به میزان قابل توجهی در کنکور انسانی جابه جا کند تا بیشتر وقت و تمرکز خود را روی آن دروس بگذارند

در این مقاله از کنکور اسان است در مورد دروس مهم در کنکور انسانی توضیحاتی ارائه میشود :

 برای دانش آموزان گروه علوم انسانی دروس عمومی و اختصاصی هر دو به یک اندازه مهم هستند :

منظور از دروس مهم رشته انسانی این نیست که فقط این دروس را برای کنکور انسانی بخوانید و بقیه درس ها را کنار بگذارید بلکه باید تاکید بیشتری روی این دروس کنید که البته این موارد استثناهایی هم دارد که در ادامه به شما می گوییم

 درس ادبیات جز دروس مهم دانش آموزان گروه علوم انسانی می باشد :

اولین درسی که در کنکور با آن مواجه میشوید درس زبان و ادبیات فارسی است در نتیجه اگر درس ادبیات را به خوبی بخوانیم با توجه به ضریب بالایی که در رشته انسانی دارد و اینکه اولین درس است که با آن در کنکور انسانی مواجه می‌ شوید اگر بتوانید سوالات آن را به خوبی پاسخ دهید روحیه شما خوب می شود و می توانید ادامه کنکور انسانی و بقیه دروس را نیز به خوبی پاسخ گویید

در اصل  بسیاری از دانش آموزانی که به رشته علوم انسانی می رود علاقه فراوانی به درس ادبیات دارند ادبیات فارسی برای دانش آموزان گروه علوم انسانی ضریب چهار دارد و یک درس مهم است و درس عربی ضریب دو دارد درس دین و زندگی ضریب سه و درس زبان انگلیسی نیز همانند درس عربی ضریب دو دارد .

در بین دروس اختصاصی رشته انسانی دانش آموزان رشته علوم انسانی درس فلسفه و منطق درس جامعه شناسی و اقتصاد و روان شناسی دروس مهمی هستند

مواردی که در بالا ذکر شد دروس مهم در کنکور انسانی هستند ولی باید توجه داشت که برای هر دانش آموزی بسیار متفاوت است

باید بدانید که هر درس در هر زیر گروه ضریب متفاوتی دارد و لازم است که هر شخص با توجه به هدفی و رشته ای که مورد نظر دارد زیر گروه ها و ضریب ها را نگاه کنند و بیشتر و تمرکز خود را روی دروسی بگذارد که در آن زیرگروه بیشترین ضریب را در کنکور انسانی دارند‌

در پایین ضریب ها و زیر گروه های مختلف دروس مختلف کنکور انسانی را برای شما از سایت اوج یادگیری شبکه دو آورده ایم :

درس زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی :

با ۲۵ سوال در تمام زیر گروه های انتخاب رشته پنج گانه ضریب چهار دارد

درس زبان عربی کنکور انسانی :

با ۲۵ سوال در تمام زیر گروه های انتخاب رشته پنج گانه ضریب دو دارد

درس دین و زندگی کنکور انسانی :

با ۲۵ سوال در تمام زیرگروه های کنکور انسانی ضریب سه دارد

درس زبان انگلیسی کنکور انسانی :

این درس هم با ۲۵ سوال دارای ضریب دو در تمام زیرگروه ها است

 در ادامه ضریب دروس تخصصی کنکور انسانی را برای شما اورده ایم :

درس ریاضی و آمار کنکور انسانی :

در زیرگروه اول ضریب ۲ در زیرگروه دوم ضریب چهار در زیرگروه سوم ضریب چهار در زیر گروه چهارم ضریب چهار در زیرگروه پنجم ضریب سه

درس اقتصاد :

در زیرگروه اول ضریب یک در زیرگروه دوم ضریب دو در زیرگروه سوم ضریب سه در زیر گروه چهارم ضریب دو در زیرگروه پنجم ضریب دو

درس ادبیات اختصاصی کنکور انسانی :

در زیرگروه اول ضریب چهار در زیرگروه دوم ضریب دو در زیرگروه سوم ضریب دو در زیر گروه چهارم ضریب دو در زیرگروه پنجم ضریب دو

درس عربی اختصاصی کنکور انسانی :

درکلیه زیر گروه ها ضریب یک دارد

درس تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی :

در زیرگروه اول ضریب یک در زیرگروه دوم ضریب دو در زیرگروه سوم ضریب سه در زیر گروه چهارم ضریب دو در زیرگروه پنجم ضریبب دو

درس جامعه شناسی کنکور انسانی :

در زیرگروه اول ضریب یک در زیرگروه دوم ضریب سه در زیرگروه سوم ضریب دو در زیر گروه چهارم  ضریب دو در زیرگروه پنجم ضریب سه

درس منطق و فلسفه کنکور انسانی :

در زیرگروه اول ضریب سه در زیرگروه دوم ضریب یک در زیرگروه سوم ضریب یک در زیر گروه چهارم ضریب دو در زیرگروه پنجم ضریب دو

درس روانشناسی :

در زیرگروه اول ضریب یک در زیرگروه دوم ضریب دو در زیرگروه سوم ضریب سه در زیر گروه چهارم ضریب سه در زیرگروه پنجم ضریب سه

امیدواریم دانش آموزان رشته انسانی با مطالعه این مقاله درمورد دروس مهم در کنکور انسانی با تمرکز بیشتر بر روی دروس مهم در کنکور انسانی رتبه بسیار خوبی در کنکور کسب نمایند