در انتخابات مجلس یازدهم، چند کاندیدای حزب موتلفه نتوانستند تایید صلاحیت بگیرند؟

در انتخابات مجلس یازدهم تعدادی از کسانی که سابقه موتلفه‌ای داشتند، ردصلاحیت شدند

حزب موتلفه در توضیحی که برای روزنامه آفتاب یزد نوشته، آورده است: در انتخابات مجلس یازدهم تعدادی از کسانی که سابقه موتلفه‌ای داشتند، ردصلاحیت شدند؛ گرچه تعداد کمی بودند ولی به علت اشتباهاتی که داشتند ردصلاحیت شده و موتلفه هیچ اعتراضی در این زمینه نداشته است ولی درباره آن‌ها که‌عدم احراز صلاحیت مطرح بود که از سراسر کشور حدود ۳۰ نفر بودند، مطالب و دفاعیه آنان به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

در این رسیدگی حدود ۲۰ نفر احراز صلاحیت شدند و حدود ۱۰ نفر تایید نشدند و این امر تنها مربوط به حزب موتلفه یا غیر حزبی‌ها نیست، درباره همه افراد از جمله اصلاح طلبان رعایت شده و می‌شود.