دهن کجی طرفداران احمدی نژاد به کرونا /کاروان تبلیغاتی در جلوی وزارت کشور

هواداران احمدی نژاد در حالی در جلوی وزارت کشور تجمع کرده بودند که خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی نبود.

پس از اعلام قطعی ثبت نام محمود احمدی نژاد، در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، طرفداران وی در مقابل وزارت کشور و خانه او بدون رعایت فاصله اجتماعی در روزهای کرونا زده کشور تجمع کردند.

این تجمع که به یک شوی تبلیغاتی تبدیل شده بود، علارغم دستورالعمل ستاد انتخابات مبنی بر داشتن یک همراه از سوی داوطلبان صورت گرفت.