رئیس فراکسیون زنان مجلس خطاب به منتقدان نامه مرکز پژوهش ها درباره طرح صیانت: برچسب نزنید، نقد کنید

ایرادات جدیِ قانونی، اقتصادی و اجتماعی مرکز پژوهش ها، نشان‌ دهنده بررسی همه جانبه این طرح و اثرات آن در کشور است.

فاطمه قاسم پور نوشت: ایرادات جدیِ قانونی، اقتصادی و اجتماعی مرکز پژوهش ها، نشان‌ دهنده بررسی همه جانبه این طرح و اثرات آن در کشور است.

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ایرادات جدیِ قانونی، اقتصادی و اجتماعی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گرفته، نشان‌ دهنده بررسی همه جانبه این طرح و اثرات آن در کشور است. مخالفان این گزارش فنی و ذو ابعاد، به جای برچسب زدن بر یک مرکز پژوهشی معتبر، اگر نقد علمی به این سند پژوهشی دارند، اعلام کنند.»